Ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia RolniczeKażde gospodarstwo jest zagrożone różnego rodzaju wydarzeniami, które może spowodować poważne straty majątkowe i finansowe. Zaczynając od nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, przez nieprzewidziane awarie maszyn i urządzeń, a na wypadkach podczas prac kończąc.

Nie warto ryzykować i myśleć, że Tobie się to nie przydarzy. Dobierz odpowiednie dla siebie ubezpieczenie rolnicze, które może ochronić plony, zwierzęta (w tym konia), budynki i maszyny. Wykup polisę chroniącą Twoje mienie i czuj się bezpiecznie.

Ubezpieczenia rolne są kierowane przede wszystkim do rolników (osób fizycznych), w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo oraz dużych firm produkcyjnych i kombinatów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą poniżej:

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego – W ramach tej grupy pakietu oferujemy ochronę w zakresie: Obowiązkowej polisy OC z tytułu posiadania gospodarstwa, Obowiązkowego wykupienia ochrony budynków wchodzących w skład gospodarstwa, Mienia ruchomego, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ubezpieczenie upraw rolnych – W ramach tej polisy, rolnicy, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie zabezpieczają przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw. Druga połowa jest opłacana z kasy budżetu Państwa.

Producenci sami decydują jaką konkretnie polisę chcą wykupić: mogą wybrać pojedyncze ryzyka: grad, przymrozki wiosenne, powódź susza, ujemne skutki przezimowania lub pakiety ryzyk.

Polisą dotyczącą upraw polowych możemy ochronić m.in.: sady owocowe, pola buraków cukrowych, ziemniaków, rzepaku oraz różnych gatunków zboża.

Ubezpieczenie zwierząt – Niezależnie od tego czy jesteś hodowcą bydła, trzody chlewnej czy koni, warto pomyśleć o zabezpieczeniu się przed ewentualnymi stratami. Mogą one zostać wywołane przez pożar budynku inwentarskiego lub stajni, chorobę lub wypadek zwierzęcia. Możesz wybrać jedną z poniższych polis, na:

  • zwierzęta gospodarskie (z dopłatami z budżetu Państwa): konie robocze, bydło, owce, kozy;
  • konie (wyścigowe, sportowe i rekreacyjne);
  • produkcję zwierzęcą od utraty zysku;
  • trzodę chlewną w gospodarstwach.

Ubezpieczenie mienia ruchomego – Gospodarstwo to także maszyny rolnicze, magazynowane plony, nawozy, pasze, zwierzęta gospodarskie itp. Dlatego warto zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami. Ogień, powódź, huragan czy złodziej to tylko niektóre niebezpieczeństwa, które mogą spowodować szkody w gospodarstwie.

Istnieje możliwość zawarcia dodatkowych ubezpieczeń, takich jak Polisa Ochrony Prawnej, gwarantująca uzyskanie pomocy prawnej w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, a także Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Ta polisa z kolei zapewnia wypłatę świadczeń w przypadku śmierci, uszczerbku na zdrowiu lub długotrwałego pobytu w szpitalu. Aby uzyskać odszkodowanie, każde z tych zdarzeń musi być następstwem nieszczęśliwego wypadku.