Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenia-budowlano-montażoweWśród oferowanych przez nas ubezpieczeń budowlano – montażowych są między innymi:

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu/ ubezpieczenie CAR, ubezpieczenie EAR to produkt zabezpieczający  inwestora i wykonawcy w trakcie budowy budynków/obiektów lub instalacji konkretnych maszyn/urządzeń. Przedmiotem ubezpieczenia są roboty kontraktowe, na które składa się wartość wykonywanych prac budowlanych, wszelkie wykorzystywane materiały, sprzęt budowlany wraz z zapleczem budowy, zaś w przypadku ryzyka  montażu szkody w mieniu na terenie, gdzie wykonywany jest montaż. Ochronę można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi pracami budowlanymi i montażowymi.

Ubezpieczenie można rozszerzyć o ubezpieczenie utraty zysku w następstwie wszelkiego ryzyka budowy i montażu. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest szacowana strata w ubezpieczeniowym zysku brutto wynikła z opóźnienia w procesie realizacji kontraktu budowlanego/montażowego, jeżeli spowodowana ona została szkodą majątkową ubezpieczoną w ramach ubezpieczenia ryzyka budowy/montażu.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych : dotyczy np.  maszyn i urządzeń pracujących w trakcie okresu ubezpieczenia na różnych budowach (ubezpieczenie CPM). Zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie ryzyka (All Risks) za wyjątkiem wyraźnie określonych zdarzeń , które są wyłączone . Przykłady ubezpieczonych zdarzeń: pożar, zwarcie, uszkodzenia wskutek błędów w obsłudze, przewrócenie się maszyny itp.

Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń pokrywa szkody powstałe wskutek awarii maszyny wynikającej z przyczyn takich jak: błąd materiałowy, błąd montażowy, wadliwe wykonanie, zwarcie, dostanie się obcego przedmiotu do mechanizmu maszyny. Ubezpieczenie to można rozszerzyć o ubezpieczenie utraty zysku wskutek awarii maszyn.