Grupowe ubezpieczenia zdrowotne

Grupowe ubezpieczenia zdrowotneGrupowe ubezpieczenie zdrowotne – to ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia w Polsce w wybranych placówkach medycznych.

Pokrywane są świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej, jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz medycyny pracy. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia ubezpieczyciel płaci za wskazane badania i analizy lekarskie. Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o dodatkowe opcje, np. chirurgię jednego dnia czy wizyty domowe. Dostępne są również warianty pokrywające koszty hospitalizacji.  Ubezpieczenie może dotyczyć samych pracowników, jak i ich rodzin.