Grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenia na życieGrupowe ubezpieczenie na życie – zapewnia uzyskanie świadczenia na wypadek śmierci, trwałego całkowitego lub częściowego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o różne opcje dodatkowe, np. świadczenie w przypadku urodzenia się dziecka, śmierci rodziców i teściów. Ubezpieczenie może mieć formę bezimienną (nie wymienia się z imienia i nazwiska członków ubezpieczonej grupy) lub imienną. Ubezpieczeniem mogą zostać objęci sami pracownicy, jak i pracownicy wraz z ich rodzinami.