Ubezpieczenia DG Broker

Moja Kancelaria Brokerska kieruje swoje usługi do małych i średnich przedsiębiorstw, a także firm z dużego sektora. Ponadto, zapewniam również opiekę brokerską podmiotom sektora publicznego. Podstawą do działalności jest udzielenie mi przez Klienta pełnomocnictwa, na podstawie którego mogę reprezentować jego interesy wobec zakładów ubezpieczeń.

W zakres oferowanej przez Kancelarię opieki brokerskiej wchodzi:

 • Zarządzanie ryzykiem

Analiza występujących u Klienta ryzyk oraz potencjalnych zagrożeń pod kątem możliwości ich zabezpieczenia. Doradztwo w zakresie wyboru ryzyk i zakresu ochrony.

 • Opracowanie zindywidualizowanego programu ubezpieczeniowego

Optymalny wybór zakresu ochrony poprzez dobór produktów ubezpieczeniowych, ich zakresu i systemu. Celem jest zapewnienie szczelnej, wzajemnie uzupełniającej się polisy i racjonalizacja prowadzonej polityki ochrony.

 • Negocjowanie warunków ubezpieczenia z TU

Negocjowanie szczegółowych warunków ubezpieczenia z myślą o interesie Klienta. Zapewnienie mu pożądanej ochrony i wysokość wypłacanego odszkodowania, przy jak najniższej składce miesięcznej, kwartalnej czy rocznej. Reprezentowanie Klienta na podstawie i w zakresie danego pełnomocnictwa.

 • Pomoc w wyborze ubezpieczyciela

Przygotowanie pełnej analizy ofert przedstawionych przez TU, zarówno pod względem kosztów, jak i warunków ochrony, wraz z rekomendacją wyboru ofert. Wyjaśnianie zawiłości polis i klauzul zawartych w umowach. Ostateczna decyzja o wyborze programu ochrony zawsze należy do Klienta.

 • Nadzór nad prawidłowym zawarciem i wykonywaniem umów ubezpieczenia:
  1. Merytoryczne sprawdzanie polis i załączników do umowy oraz ich zgodności ze złożoną ofertą,
  2. Dostarczenie do Klienta dokumentów,
  3. Informowanie o terminach płatności składek,
  4. Pomoc w zakresie likwidacji szkód i uzyskaniu odszkodowania od TU, w wysokości satysfakcjonującej Klienta.
 • Obsługa zamówień publicznych w imieniu podmiotów z sektora publicznego

Pośredniczenie w przetargach na obsługę ubezpieczeniową podmiotów z sektora publicznego. Przygotowywanie kompletnych SIWZ wraz z załącznikami we współpracy z Klientem, analiza ofert i przedstawienie jej komisji przetargowej zwołanej przez Klienta.

 • Doradztwo ubezpieczeniowe

Służenie wiedzą i kompetencjami w zakresie ubezpieczeń oraz asekuracja przez cały okres trwania umowy, również w zakresie przekraczającym podpisaną za pośrednictwem brokera polisę.

 • Zindywidualizowane programy ubezpieczeniowe

Jako broker ubezpieczeniowy jestem niezależnym pośrednikiem – reprezentuje interesy moich Klientów negocjując oferty ze wszystkimi TU na rynku. Analizując i porównując oferty różnych towarzystw, kieruję się wyłącznie potrzebami swojego Klienta. Dlatego też polegając na mojej opinii mogą Państwo dokonać wyboru najlepszego możliwego wariantu ubezpieczenia. Zakres oraz cena polisy będą korzystniejsze, niż w przypadku gdyby Państwo działali w pojedynkę.

Ponadto, jako broker dokonam analizy ofert, uwzględniając nie tylko cenę polisy, ale także proponowany zakres ochrony. Jeżeli wybór właściwej oferty staje się trudny, pomagam i doradzam przy wyborze zakresu ubezpieczenia. Wynagrodzenie brokera stanowi prowizja od TU, dlatego też pomoc brokera przy zawarciu tego typu umowy jest zawsze bezpłatna.

Naszym Klientom oferujemy następujące ubezpieczenia:

 • Polisy dla firm,
 • Polisy rolnicze, zabezpieczające majątek gospodarstwa, maszyny rolne oraz hodowane zwierzęta, w tym konia,
 • Polisy dla Wspólnoty Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • Polisy Transportowe,
 • Polisy dla elektrowni wiatrowych (wiatraków).

Siedziba mojej Kancelarii znajduje się w Trzciance w województwie Wielkopolskim. Zachęcam do kontaktu, umówimy dogodny termin na spotkanie.