O kolizję drogową nie jest ciężko. Starczy ułamek sekundy, chwila dekoncentracji, by spowodować do stłuczki. Kolizja może wywołać duże straty oraz zniszczenie pojazdu odmiennego użytkownika drogi, natomiast te musi pokryć OC sprawcy. By natomiast było to dopuszczalne, potrzebne jest napisanie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej. Przyspieszy to mechanizm eliminacji szkody, natomiast również uprości pracę ubezpieczycielowi. Jak wygląda oświadczenie sprawcy kolizji drogowej (https://superpolisa.pl/faq/jak-napisac-oswiadczenie-o-kolizji-drogowej/)?

Czym się różni kolizja od wypadku?

Kolizja to wydarzenie drogowe, w którym nie ma rannych. Jeżeli chociaż jedna osoba ucierpiała na zdrowiu czy życiu, wydarzenie jest klasyfikowane jako wypadek. Policji nie musisz wzywać jedynie wówczas, kiedy w efekcie wydarzenia drogowego nie ma rannych czy zabitych. W innym wypadku koniecznie należy wezwać służby. Nie wolno przy tym przestawiać samochodów, biorących udział w wypadku, gdyż zmiana ich położenia może skomplikować funkcjonariuszom odtworzenie przebiegu wydarzenia.

Kiedy należałoby napisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Jeżeli obie strony nie mają żadnych wątpliwości z czyjej winy doszło do stłuczki oraz chcą niezwykle błyskawicznie dojść do porozumienia, nie muszą wzywać policji. Policja z powodu ogromnej ilości wezwań, nie zawsze będzie w stanie szybko pojawić się na miejscu wydarzenia. W rezultacie największą wartością napisania oświadczenia jest oszczędność czasu. Dzięki temu pokrzywdzony może przyśpieszyć eliminację szkody oraz zapłatę zadośćuczynienia z OC sprawcy, który zarazem nie dostanie mandatu.

Co musi zawierać oświadczenie sprawcy wypadku?

Jeżeli nie mamy wydrukowanego wzoru oświadczenia przy sobie, musimy zrobić je osobiście. Możemy napisać je odręcznie na normalnej kartce. Dla ułatwienia należałoby spojrzeć na stronę ubezpieczyciela sprawcy oraz przepisać znajdujący się tam wzór formularza. Zawarcie w oświadczeniu wszelkich potrzebnych danych jest niezwykle istotne, gdyż bez nich przebieg wypłacenia zadośćuczynienia może się zdecydowanie przedłużyć, natomiast suma rekompensaty będzie zapewne mniejsza aniżeli przewidywana.

Co zrobić kiedy już mamy podpisane oświadczenie sprawcy wypadku? Gdzie zgłosić się po zadośćuczynienie?

Należy wówczas zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy z wnioskiem o likwidacje szkody. Jako dokumenty należy przedłożyć także oświadczenie sprawcy kraksy, zdjęcia – jeżeli zostały zrobione, podając także we wniosku własny numer rachunku bankowego (jeżeli planujemy rozliczyć szkodę metodą tzw. gotówkową) czy wskazanie, że jesteśmy zainteresowani likwidacją bezgotówkową – nierzadko jest to naprawa w warsztacie współpracującym z ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel w ciągu 30 dni od zgłoszenia powinien przekazać decyzję w przedmiocie eliminacji szkody.