Podstawą do napisania oświadczenia o kolizji drogowej jest porozumienie pomiędzy sprawcą oraz poszkodowanym. Jeśli obie strony zgadzają się w sprawie tego, jak wyglądało wydarzenie, można pokojowo rozwiązać sprawę bez potrzeby wzywania policji. Do napisania oświadczenia starczy zwyczajna kartka, ale niewątpliwie wygodniej jest mieć w pojeździe pusty druk oraz go wypełnić w wypadku zdarzenia drogowego. Jak zgłosić szkodę auta? Co powinien zrobić sprawca kolizji?

Jak postępować po kolizji?

Przede wszystkim zachować spokój. Emocje są zbędne oraz jedynie tworzą zbędne zdenerwowanie oraz konflikt pomiędzy uczestnikami wydarzenia drogowego. Po stłuczce należy ocenić straty oraz przygotować się do napisania oświadczenia. Gotowe druki odnajdziemy na wielu stronach internetowych. Na wszelki wypadek, należałoby parę egzemplarzy mieć przy sobie. Czasem także ubezpieczyciel przekazuje gotowe wzory wraz z polisą.

Jak dobrze spisać oświadczenie sprawcy szkody?

Niezależnie od tego, czy jesteś sprawcą lub osobą pokrzywdzoną w wypadku, musisz zadbać, by zostało napisane oświadczenie o spowodowaniu kolizji. Odpowiednio jest mieć końcowy wzór formularza. Jeżeli natomiast wcześniej nie zadbasz o oświadczenie o kolizji samochodowej, możesz napisać oświadczenie odręcznie.

Oświadczenie sprawcy kolizji – dane

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji? To przede wszystkim dane kierowców, natomiast jeżeli nie są oni właścicielami, co pochodzi z dowodu rejestracyjnego, również dane posiadaczy samochodów. Informacje te to pełne imiona oraz nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania i informacje kontaktowe – najlepiej numer telefonu oraz e-mail, natomiast również numer, serię i kategoria dysponowanego prawa jazdy. Nie można zapomnieć o też jednej, ważnej informacji – danych polisy ubezpieczeniowej. To jej numer, data zawarcia oraz nazwa stowarzyszenia ubezpieczeniowego.

Korzyści napisania oświadczenia sprawcy kolizji


Napisanie oświadczenia sprawcy kolizji jest opcją dla wzywania policji. To największa wartość rozwiązania tego rodzaju kłopotu. Czekanie na przyjazd radiowozu i szczegółowa procedura dokumentowania wydarzenia może zupełnie zniszczyć plan dnia. Obecność funkcjonariuszy powoduje strach nie jedynie u sprawcy, jednak także u pokrzywdzonych. Ostatecznie policjant sporządza protokół wypadku samochodowego, który prawnie ma podobne znaczenie, co oświadczenie sprawcy. Oba te dokumenty pozwolą pokrzywdzonemu ubiegać się o zadośćuczynienie.