Kolizja vs wypadek

Blog – oświadczenie sprawcy kolizji

Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji?

O kolizję drogową nie jest ciężko. Starczy ułamek sekundy, chwila dekoncentracji, by spowodować do stłuczki. Kolizja może wywołać duże straty oraz zniszczenie pojazdu odmiennego użytkownika drogi, natomiast te musi pokryć OC sprawcy. By natomiast było to dopuszczalne, potrzebne jest napisanie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej. Przyspieszy to mechanizm eliminacji szkody, natomiast również uprości pracę ubezpieczycielowi. Jak wygląda oświadczenie sprawcy kolizji drogowej (https://superpolisa.pl/faq/jak-napisac-oswiadczenie-o-kolizji-drogowej/)?

Czym się różni kolizja od wypadku?

Kolizja to wydarzenie drogowe, w którym nie ma rannych. Jeżeli chociaż jedna osoba ucierpiała na zdrowiu czy życiu, wydarzenie jest klasyfikowane jako wypadek. Policji nie musisz wzywać jedynie wówczas, kiedy w efekcie wydarzenia drogowego nie ma rannych czy zabitych. W innym wypadku koniecznie należy wezwać służby. Nie wolno przy tym przestawiać samochodów, biorących udział w wypadku, gdyż zmiana ich położenia może skomplikować funkcjonariuszom odtworzenie przebiegu wydarzenia.

Kiedy należałoby napisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Jeżeli obie strony nie mają żadnych wątpliwości z czyjej winy doszło do stłuczki oraz chcą niezwykle błyskawicznie dojść do porozumienia, nie muszą wzywać policji. Policja z powodu ogromnej ilości wezwań, nie zawsze będzie w stanie szybko pojawić się na miejscu wydarzenia. W rezultacie największą wartością napisania oświadczenia jest oszczędność czasu. Dzięki temu pokrzywdzony może przyśpieszyć eliminację szkody oraz zapłatę zadośćuczynienia z OC sprawcy, który zarazem nie dostanie mandatu.

Co musi zawierać oświadczenie sprawcy wypadku?

Jeżeli nie mamy wydrukowanego wzoru oświadczenia przy sobie, musimy zrobić je osobiście. Możemy napisać je odręcznie na normalnej kartce. Dla ułatwienia należałoby spojrzeć na stronę ubezpieczyciela sprawcy oraz przepisać znajdujący się tam wzór formularza. Zawarcie w oświadczeniu wszelkich potrzebnych danych jest niezwykle istotne, gdyż bez nich przebieg wypłacenia zadośćuczynienia może się zdecydowanie przedłużyć, natomiast suma rekompensaty będzie zapewne mniejsza aniżeli przewidywana.

Co zrobić kiedy już mamy podpisane oświadczenie sprawcy wypadku? Gdzie zgłosić się po zadośćuczynienie?

Należy wówczas zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy z wnioskiem o likwidacje szkody. Jako dokumenty należy przedłożyć także oświadczenie sprawcy kraksy, zdjęcia – jeżeli zostały zrobione, podając także we wniosku własny numer rachunku bankowego (jeżeli planujemy rozliczyć szkodę metodą tzw. gotówkową) czy wskazanie, że jesteśmy zainteresowani likwidacją bezgotówkową – nierzadko jest to naprawa w warsztacie współpracującym z ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel w ciągu 30 dni od zgłoszenia powinien przekazać decyzję w przedmiocie eliminacji szkody.

 

Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji?

Oświadczenie sprawcy kolizji – Superpolisa, to standardowa nazwa Wspólnego Oświadczenia o Zdarzeniu Drogowym. Dokument wspólnego zgłoszenia straty powinno się wypełnić, np. po szkodzie parkingowej lub kolizji, by uprościć zakładom ubezpieczeń eliminację strat. Kierowca powinien mieć przy sobie chociaż jedno oświadczenie. Uwaga: wypełnienie formularza nie jest zgodne z przyznaniem się do odpowiedzialności za zdarzenie. Dokument jest niezbędny do potwierdzenia faktów oraz tożsamości stron. Dzięki niemu eliminacja roszczeń może pójść szybciej.

Czym jest kolizja drogowa?

Określeniem kolizji drogowej opisujemy wydarzenie, w którym żadna osoba nie ucierpiała. W związku z tym wszystkie stłuczki, lub także zderzenia pojazdów, w których nie było rannych to oczywiście kolizje drogowe. Należałoby podkreślić, iż uczestnikami incydentu są wszelkie osoby, jakie brały w nim udział. Oczywiście dlatego pasażerowie, którzy podróżowali samochodami również nimi będą.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – jak je napisać?

Wzory opisów kolizji drogowej można uzyskać ze strony prawie każdego stowarzyszenia ubezpieczeniowego. Natomiast mało osób przygotowuje się na możliwość uczestniczenia w stłuczce oraz nie ma przy sobie kopii przykładu opisu kraksy. Wtedy oświadczenie sprawcy kolizji należy napisać osobiście. Należałoby, by oświadczenie o kolizji drogowej spisywał sprawca, gdyż nie będzie mógł się tego dokumentu wyprzeć.

Należałoby pamiętać o tym, iż im więcej danych odnajdzie się w oświadczeniu, tymże łatwiej ubezpieczyciel będzie mógł stwierdzić okoliczności wydarzenia. Tym samym cały mechanizm eliminacji szkody pójdzie sprawnie. Aby po kolizji nie zapomnieć o szczegółach, które muszą być uwzględnione w dokumencie można wozić ze sobą wzór oświadczenia kolizji. Taki końcowy dokument będzie dobry w stresującej sytuacji, jaką jest oczywiście kolizja samochodowa natomiast również zapewni, iż nie przegapimy żadnych istotnych danych.

Co zrobić z oświadczeniem o kolizji drogowej?

Kiedy już mamy oświadczenie, które wyraźnie sugeruje sprawcę kolizji, wtedy kontaktujemy się z jego stowarzyszeniem ubezpieczeniowym (nazwę oraz numer polisy mamy niewątpliwie w oświadczeniu). Większość ubezpieczycieli udostępnia natomiast na własnych stronach internetowych dokumenty zgłoszenia szkody, jakie dokładnie przeprowadzą pokrzywdzonego poprzez całą procedurę, która pozwoli potem otrzymać zadośćuczynienie. Odmienną propozycją jest skorzystanie z BLS, więc Bezpośredniej Likwidacji Szkody. To wyjście, które może znajdować się w polisie OC pokrzywdzonego.

 

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji?

Podstawą do napisania oświadczenia o kolizji drogowej jest porozumienie pomiędzy sprawcą oraz poszkodowanym. Jeśli obie strony zgadzają się w sprawie tego, jak wyglądało wydarzenie, można pokojowo rozwiązać sprawę bez potrzeby wzywania policji. Do napisania oświadczenia starczy zwyczajna kartka, ale niewątpliwie wygodniej jest mieć w pojeździe pusty druk oraz go wypełnić w wypadku zdarzenia drogowego. Jak zgłosić szkodę auta? Co powinien zrobić sprawca kolizji?

Jak postępować po kolizji?

Przede wszystkim zachować spokój. Emocje są zbędne oraz jedynie tworzą zbędne zdenerwowanie oraz konflikt pomiędzy uczestnikami wydarzenia drogowego. Po stłuczce należy ocenić straty oraz przygotować się do napisania oświadczenia. Gotowe druki odnajdziemy na wielu stronach internetowych. Na wszelki wypadek, należałoby parę egzemplarzy mieć przy sobie. Czasem także ubezpieczyciel przekazuje gotowe wzory wraz z polisą.

Jak dobrze spisać oświadczenie sprawcy szkody?

Niezależnie od tego, czy jesteś sprawcą lub osobą pokrzywdzoną w wypadku, musisz zadbać, by zostało napisane oświadczenie o spowodowaniu kolizji. Odpowiednio jest mieć końcowy wzór formularza. Jeżeli natomiast wcześniej nie zadbasz o oświadczenie o kolizji samochodowej, możesz napisać oświadczenie odręcznie.

Oświadczenie sprawcy kolizji – dane

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji? To przede wszystkim dane kierowców, natomiast jeżeli nie są oni właścicielami, co pochodzi z dowodu rejestracyjnego, również dane posiadaczy samochodów. Informacje te to pełne imiona oraz nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania i informacje kontaktowe – najlepiej numer telefonu oraz e-mail, natomiast również numer, serię i kategoria dysponowanego prawa jazdy. Nie można zapomnieć o też jednej, ważnej informacji – danych polisy ubezpieczeniowej. To jej numer, data zawarcia oraz nazwa stowarzyszenia ubezpieczeniowego.

Korzyści napisania oświadczenia sprawcy kolizji


Napisanie oświadczenia sprawcy kolizji jest opcją dla wzywania policji. To największa wartość rozwiązania tego rodzaju kłopotu. Czekanie na przyjazd radiowozu i szczegółowa procedura dokumentowania wydarzenia może zupełnie zniszczyć plan dnia. Obecność funkcjonariuszy powoduje strach nie jedynie u sprawcy, jednak także u pokrzywdzonych. Ostatecznie policjant sporządza protokół wypadku samochodowego, który prawnie ma podobne znaczenie, co oświadczenie sprawcy. Oba te dokumenty pozwolą pokrzywdzonemu ubiegać się o zadośćuczynienie.

 

Kopiowanie treści serwisu zabronione © 2021 Kolizja vs wypadek